ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvod:

Sp. z o.o. Sp. k. se zavazuje chránit soukromí svých Uživatelů, pokud jde o poskytování osobních údajů Kontaktnímu oddělení Uživatelů, přičemž se snaží chránit soukromí svých Uživatelů a bere vážně odpovědnost za bezpečnost jejich údajů. Budeme jasně a transparentně uvádět, jaké informace shromažďujeme a co s nimi děláme.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou uvedeny následující informace:

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s tím, že jste Uživatelem webových stránek 925CRAFT, a v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek a online služeb;

 • Odkud údaje shromažďujeme;
 • Co s těmito údaji děláme;
 • Jak údaje ukládáme;
 • Komu údaje předáváme/zpřístupňujeme;
 • Jak uplatňujeme vaše právo na ochranu údajů;
 • Jak dodržujeme zásady ochrany údajů.

Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými v Polsku a v Evropské unii.

II. Definice:

Správce – správce osobních údajů uvedený v bodě III těchto zásad.

Osobní údaje – veškeré informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné na základě jednoho nebo více faktorů specifických pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP zařízení, lokalizačních údajů, internetového identifikátoru a informací shromažďovaných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií.

Zásady – tyto zásady ochrany osobních údajů.

GDPR-nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Webové stránky – webové stránky provozované Správcem na adrese www.925craft.uk.

Uživatel – jakákoli fyzická osoba, která navštíví Službu nebo využívá jednu či více služeb nebo funkcí popsaných v Zásadách.

III. Údaje Správce osobních údajů:

Dovolujeme si Vás informovat, že správcem Vašich osobních údajů je společnost Silvexcraft Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem v Tyczyně, ulice Orkana 5, 36-020 Tyczyn, daňové číslo: 5170373027, číslo polského národního obchodního rejstříku: 363361395, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku Okresním soudem v Rzeszowě, XII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000588340 dále jen „925CRAFT“. V souvislosti s ochranou osobních údajů můžete společnost 925CRAFT kontaktovat na následující e-mailové adrese: [email protected].

IV. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

společnost 925CRAFT má pověřence pro ochranu osobních údajů – v současné době je jím pan Maciej Strączkowski, který vám ochotně pomůže ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů, zejména zodpoví veškeré dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Inspektora můžete kontaktovat na e-mailové adrese: [email protected].

V. Účely a důvody zpracování osobních údajů

Za účelem poskytování služeb v souladu s předmětem naší činnosti zpracovává společnost 925CRAFT vaše osobní údaje – k různým účelům, vždy však v souladu s právními předpisy. Níže naleznete uvedené účely zpracování vašich osobních údajů spolu s právními základy.

 • Používání webových stránek:

Správce zpracovává osobní údaje všech osob, které používají webové stránky (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií):

 • za účelem poskytování elektronických služeb, pokud jde o poskytování přístupu uživatelům k obsahu shromážděnému na Webových stránkách, poskytování kontaktních formulářů – v tomto případě je právním základem zpracování nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • za účelem případného určení a uplatnění nebo obrany proti nárokům – právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na ochraně jeho práv;
 • pro marketingové účely Správce – podrobný popis účelů a právního základu naleznete v části marketing a přímý marketing.
 • Kontaktní formulář:

Správce poskytuje možnost kontaktovat jej prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře. Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů nezbytných pro kontaktování uživatele a zodpovězení dotazu. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné pro přijetí a vyřízení dotazu a jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost služby.

Osobní údaje jsou zpracovávány:

 • pro identifikaci odesílatele a vyřízení jeho dotazu zaslaného prostřednictvím poskytnutého formuláře – právním základem zpracování je nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající ve vedení statistik dotazů zaslaných uživateli prostřednictvím webových stránek za účelem zlepšení jejich funkčnosti.
 • Marketing:

Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou spočívat v:

 • zasílání e-mailových oznámení o zajímavých nabídkách nebo obsahu, které v některých případech obsahují obchodní informace;
 • provádění dalších činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací e-mailem);

V případě operací zpracování pro výše uvedené marketingové účely, s výjimkou operací prováděných v rámci newsletteru, který funguje na základě nařízení, je základem pro takové zpracování plnění účelů vyplývajících z oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR).

 • Přímý marketing:

Pokud uživatel souhlasil se zasíláním marketingových informací prostřednictvím e-mailu, textových zpráv a jiných prostředků elektronické komunikace, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání těchto informací. Základem zpracování je oprávněný zájem společnosti 925CRAFT na zasílání marketingových informací v mezích souhlasu uděleného Uživatelem (přímý marketing). Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu společnosti 925CRAFT, pokud Uživatel nevznese námitku proti zasílání informací.

 • Telefonický kontakt: V případě potřeby je možné se obrátit na společnost 925CRAFT:

Za účelem telefonického kontaktování v záležitostech souvisejících s poskytováním služby zpracováváme osobní údaje, jako jsou: telefonní číslo.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě svobodně uděleného souhlasu;

 • GDPR registry a záznamy:

Za účelem vytvoření registrů a záznamů souvisejících s GDPR, včetně např. registru zákazníků, kteří vznesli námitku v souladu s GDPR, zpracováváme osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, protože jednak nám nařízení GDPR ukládá určité dokumentační povinnosti, abychom prokázali soulad a odpovědnost, a jednak v případě, že vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely, potřebujeme například vědět, na koho přímý marketing neuplatňujeme, protože si to nepřeje.

Právním základem pro takové zpracování je zaprvé čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro to, aby správce údajů splnil své povinnosti vyplývající z právních předpisů; zadruhé čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud tím správce údajů sleduje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem společnosti vědět o osobách, které uplatňují svá práva podle nařízení GDPR);

 • Cookies:

Za účelem použití souborů cookie na webových stránkách zpracováváme tyto textové informace (soubory cookie budou popsány v samostatné části). Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě svobodně uděleného souhlasu (při první návštěvě webových stránek jste dotázáni, zda souhlasíte s používáním souborů cookie);

 • Správa webových stránek:

Za účelem správy webových stránek zpracováváme osobní údaje, jako je IP adresa, datum a čas serveru, informace o prohlížeči, informace o operačním systému – tyto údaje se automaticky ukládají do tzv. serverových protokolů při každém použití webových stránek patřících Společnosti. Správa webových stránek by bez použití serveru a bez tohoto automatického záznamu nebyla možná. Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud tím správce osobních údajů sleduje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem Společnosti správa webových stránek);

VI. Soubory cookie:

1. 925CRAFT používá na svých webových stránkách, stejně jako jiné subjekty, tzv. „cookies“, tj. krátké textové informace uložené v počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení. Mohou být čteny naším systémem a také systémy jiných subjektů, jejichž služby využíváme (např. Facebook, Google).

2. Soubory cookie plní na webových stránkách řadu funkcí, nejčastěji užitečných, které se pokusíme popsat níže (pokud jsou informace nedostatečné, kontaktujte nás):

 • vliv na procesy a efektivitu používání webových stránek – soubory cookie se používají k tomu, aby webové stránky fungovaly efektivně a abyste mohli využívat funkce, které jsou na nich k dispozici, což je možné mimo jiné tím, že si pamatují vaše nastavení mezi jednotlivými návštěvami webových stránek. Umožňují vám tedy efektivní navigaci po webových stránkách a jejich jednotlivých částech;
 • stav relace – soubory cookie často ukládají informace o tom, jak návštěvníci webové stránky používají, např. které stránky si nejčastěji prohlížejí. Umožňují také identifikovat chyby zobrazené na určitých podstránkách. Soubory cookie používané k zaznamenávání tzv. stavu relace pomáhají zlepšovat služby a zážitek z prohlížení;
 • statistiky – soubory cookie se používají k analýze toho, jak návštěvníci používají webové stránky (kolik jich otevře webové stránky, jak dlouho na nich zůstávají, o jaký obsah mají největší zájem atd.) To nám umožňuje neustále zlepšovat webové stránky a přizpůsobovat jejich fungování preferencím uživatelů. Ke sledování aktivity a vytváření statistik používáme nástroje společnosti Google, jako je například Google Analytics; kromě vykazování statistik o používání webových stránek může být pixel Google Analytics spolu s některými výše popsanými soubory cookie použit také k tomu, aby vám pomohl zobrazit relevantnější obsah ve službách společnosti Google (např. ve vyhledávání Google) a na webu;

3. váš webový prohlížeč ve výchozím nastavení povoluje používání souborů cookie ve vašem zařízení, proto prosím při první návštěvě souhlaste s používáním souborů cookie. Pokud si však nepřejete, aby byly soubory cookie při prohlížení webových stránek používány, můžete změnit nastavení svého prohlížeče – zcela zablokovat automatické zpracování souborů cookie nebo požádat o upozornění, kdykoli jsou soubory cookie ve vašem zařízení umístěny. Nastavení můžete kdykoli změnit.

4. Při respektování autonomie všech osob, které webové stránky používají, se cítíme povinni vás upozornit, že zakázání nebo omezení používání souborů cookie může způsobit poměrně závažné obtíže při používání webových stránek, např. v podobě nutnosti přihlašování na každou podstránku, delší doby načítání, omezení používání funkcí,

VII. Právo na odvolání souhlasu:

1. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat podle svého uvážení.

2. pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když:

 • zaslat e-mail přímo společnosti 925CRAFT na adresu [email protected] nebo
 • zaslat e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu [email protected] nebo
 • kliknout na odkaz v e-mailu, který je uveden na konci každé odeslané zprávy.

3. Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno na základě souhlasu, odvolání souhlasu nečiní zpracování vašich osobních údajů do té doby nezákonným. Jinými slovy, jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje, dokud svůj souhlas neodvoláte, a odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování.

VIII. Požadavek na poskytnutí osobních údajů:

Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů je dobrovolné a je na vašem uvážení. V některých případech je však poskytnutí některých osobních údajů nezbytné, aby bylo možné splnit vaše očekávání při využívání služeb nabízených společností 925CRAFT.

IX. Automatizované rozhodování a profilování:

Za účelem provádění marketingových aktivit Správce v některých případech využívá profilování, tj. prostřednictvím tzv. geolokace získává poznatky o zemi bydliště Uživatele, který využívá webové stránky 925CRAFT.

X. Příjemci osobních údajů:

a. V souvislosti s poskytováním služeb budou vaše osobní údaje zpřístupněny externím subjektům, mezi něž patří zejména dodavatelé odpovědní za provoz IT systémů, subjekty poskytující právní, auditorské, poradenské služby, marketingové agentury (pro marketingové služby) a subjekty spřízněné se Správcem a obchodními partnery.

b. V případě vašeho souhlasu mohou být vaše údaje sdíleny i s dalšími subjekty pro jejich vlastní účely, včetně marketingových.

c. Správce si vyhrazuje právo zpřístupnit vybrané informace týkající se vaší osoby příslušným orgánům nebo třetím osobám, které si tyto informace vyžádají na příslušném právním základě a v souladu s ustanoveními platných právních předpisů. Je pro nás velmi obtížné předvídat, kdo může přijít s žádostí o poskytnutí osobních údajů. Přesto vás ujišťujeme, že každou žádost o osobní údaje velmi pečlivě a důkladně analyzujeme, abychom náhodou nepředali informace neoprávněné osobě.

XI. Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně stanovené evropským právem. Z tohoto důvodu Správce předává osobní údaje mimo EHP pouze v případě, že je to nezbytné a s odpovídající úrovní ochrany. Správce vždy informuje o záměru předat osobní údaje mimo EHP ve fázi jejich shromažďování. Správce předává osobní údaje mimo EHP pouze v případě, že si zákazník objedná provedení objednávky (její zaslání) mimo EHP.

XII. Doba zpracování osobních údajů:

1. V souladu s platnými právními předpisy nezpracováváme vaše osobní údaje „na dobu neurčitou“, ale po dobu, která je nezbytná k dosažení stanoveného účelu. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje nenávratně vymazány nebo zničeny.

Pokud nepotřebujeme s vašimi osobními údaji provádět jiné operace než jejich uložení, chráníme je navíc pomocí pseudonymizace, a to až do jejich trvalého vymazání nebo zničení. Pseudonymizace spočívá v zašifrování osobních údajů nebo souboru osobních údajů takovým způsobem, že je nelze přečíst bez dalšího klíče, takže se tyto informace stanou pro neoprávněnou osobu zcela nepoužitelnými.

3. Pokud jde o jednotlivé doby zpracování osobních údajů, informujeme vás, že osobní údaje zpracováváme po dobu:

 • 3 roky nebo 10 let 1 rok – pokud jde o osobní údaje zpracovávané za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby nároků (délka doby závisí na tom, zda jsou obě strany společnostmi či nikoli);
 • dokud svůj souhlas neodvoláte nebo dokud nebude dosaženo účelu zpracování, nejdéle však po dobu 5 let – ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě souhlasu;
 • dokud nebude vznesena účinná námitka nebo nebude dosaženo účelu zpracování, nejdéle však po dobu 5 let – ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů nebo pro marketingové účely;
 • do doby, než se stanou zastaralými nebo přestanou být relevantní, nejdéle však po dobu 3 let – pokud jde o osobní údaje zpracovávané zejména pro analytické účely, používání souborů cookie a správu webových stránek.

4. Lhůty počítáme v letech od konce roku, ve kterém jsme začali osobní údaje zpracovávat, abychom zefektivnili proces výmazu nebo likvidace osobních údajů. Počítání období zvlášť pro každou událost by znamenalo značné organizační a technické obtíže a také značné finanční náklady, takže stanovení jednoho data pro výmaz nebo likvidaci osobních údajů nám umožňuje řídit tento proces efektivněji. Samozřejmě v případě, že uplatníte své právo být zapomenut, jsou takové situace řešeny individuálně.

5. Dodatečný jeden rok týkající se zpracování osobních údajů shromážděných za účelem plnění smlouvy je dán tím, že hypoteticky můžete uplatnit nárok chvíli před uplynutím promlčecí lhůty, žádost může být doručena se značným zpožděním nebo můžete nesprávně určit promlčecí lhůtu svého nároku.

XIII. Práva subjektů údajů:

1. Dovolujeme si vás informovat, že máte právo:

 • přístup ke svým osobním údajům;
 • opravit své osobní údaje;
 • vymazat své osobní údaje;
 • omezit zpracování vašich osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • předat vaše osobní údaje.

2. Respektujeme vaše práva vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů a snažíme se vám realizaci těchto práv v maximální možné míře usnadnit.

3. Upozorňujeme, že uvedená práva nejsou automatická, a proto vás můžeme v určitých situacích zákonně odmítnout. Pokud však žádost odmítneme, děje se tak pouze po pečlivém zvážení a pouze v případě, že je odmítnutí žádosti nezbytné.

4. Pokud jde o právo vznést námitku, vysvětlujeme, že máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů (ty jsou uvedeny v oddíle V) ve vztahu k vaší konkrétní situaci. Musíte však mít na paměti, že v souladu s právními předpisy můžeme odmítnout vzít námitku v úvahu, pokud prokážeme, že:

 • existují oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo
 • existují důvody pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků.

5. Kromě toho můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. V takové situaci po obdržení vaší námitky zpracování pro tento účel ukončíme.

6. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím:

 • zasláním e-mailu přímo společnosti 925CRAFT na adresu [email protected] nebo
 • zasláním e-mailu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu [email protected] nebo
 • kliknutím na odkaz v přiloženém e-mailu na konci každé odeslané zprávy.

XIV. Právo podat stížnost:

Pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

XV. Závěrečná ustanovení:

1. Na záležitosti, které nejsou upraveny těmito Zásadami ochrany osobních údajů, se vztahují právní předpisy o ochraně osobních údajů.

2. Veškeré změny těchto Zásad ochrany osobních údajů vám budou oznámeny e-mailem.

3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů budou průběžně revidovány a podle potřeby aktualizovány.

4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 29. 3. 2022.