PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 925CRAFT

§ 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky jsou podmínkami uvedenými v článku 8 zákona o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204, v platném znění).
 2. Tyto Podmínky určují pravidla pro používání webových stránek 925CRAFT, provozovaných na adrese 925craft.uk, které obsahují širokou škálu produktů a druhů služeb poskytovaných společností SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem v Tyczyně, určených potenciálním obchodním partnerům, včetně šperkařů a řemeslníků, Uživateli.
 3. Webové stránky 925CRAFT umožňují Uživateli přesměrování prostřednictvím poskytnutého odkazu na webové stránky provozované na adrese :silvexcraft.eu, prostřednictvím kterých bude Uživatel moci zakoupit výrobky nabízené společností SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k.

§ 2

DEFINICE

 1. Správce údajů – SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem v Tyczyně, Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s čísly: DIČ: 5170373027, číslo polského národního obchodního rejstříku: 363361395, číslo národního soudního rejstříku: 0000588340.
 2. Cookies-malé textové informace vytvořené webovým prohlížečem uživatele pro podporu provozu softwaru.
 3. 925CRAFT-webové stránky obsahující informace o nabídce produktů a služeb poskytovaných společností SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. se sídlem v Tyczyně, Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s čísly:: DIČ: 5170373027, číslo polského národního obchodního rejstříku: 363361395, číslo národního soudního rejstříku: 0000588340.
 4. Uživatel – právnická osoba, organizační jednotka, která není právnickou osobou a které zákon přiznává právní subjektivitu, fyzická osoba, která není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, včetně fyzické osoby, využívající webové stránky provozované na adrese: 925craft.pl

§ 3

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 925CRAFT

1. Webové stránky 925CRAFT mohou využívat všichni uživatelé internetu za předpokladu, že systém ICT daného uživatele splňuje následující minimální technické požadavky: a) má přístup ke službě internet, b) má funkční širokopásmový internetový prohlížeč a c) má aktivní e-mailový účet – v případě, že uživatel chce využívat službu zasílání novinek uvedenou v § 5 těchto pravidel.

§ 4

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje poskytnuté Uživateli na webových stránkách 925craft.pl (v kontaktním formuláři, ve formuláři – zveme Vás ke spolupráci a v případě aktivace služby zasílání novinek) zpracovává společnost SILVEXCRAFT Sp. z o.o.. Sp. k. se sídlem v Tyczyně, ulice Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s následujícími čísly: (správce osobních údajů), které mají číslo NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340.
 2. Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné, je však nezbytné k tomu, aby uživatel mohl využívat službu zasílání novinek poskytovanou elektronickou formou a aby společnost 925CRAFT mohla reagovat na dotazy uživatele položené prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci „Kontakt“ nebo formuláře – „Zveme vás ke spolupráci“ – v sekci „Spolupráce“. 925CRAFT zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb elektronicky v případě, že Uživatel udělí souhlas uvedený v § 5.1 těchto obchodních podmínek pro poskytování služby zasílání newsletteru, a v případě, že 925CRAFT odpovídá na otázku položenou Uživatelem prostřednictvím kontaktního formuláře nebo formuláře „Zveme vás ke spolupráci“.
 3. Uživatel má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a na jejich opravu a výmaz. Osobní údaje může opravit nebo vymazat správce údajů, kterého lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: [email protected]. Poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou jeho údaji.
 4. Podrobná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů Uživatele naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

§ 5

NEWSLETTER

 1. Uživatel může souhlasit s objednáním služby zasílání novinek (předplatné). Služba zasílání newsletteru spočívá v pravidelném zasílání newsletteru 925CRAFT a zpráv obsahujících marketingový obsah (obchodní informace) společnosti 925CRAFT a případně jejích obchodních partnerů (včetně obsahu týkajícího se produktů společnosti 925CRAFT a případně jejích obchodních partnerů a Akce) na zadanou e-mailovou adresu. Přihlášení k odběru newsletteru se provádí zadáním e-mailové adresy v záložce „Spolupráce“ v části označené „Newsletter“ a kliknutím na tlačítko „Přihlásit se k odběru“.
 2. Odběr newsletteru je dobrovolný a bezplatný. Služba zasílání newsletteru je poskytována na dobu neurčitou a uživatel se z ní může kdykoli odhlásit.
 3. Uživatel se může z odběru newsletteru kdykoli odhlásit samostatně výběrem možnosti odhlášení v obdržené zprávě o newsletteru.

§ 6

PLATNOST

Pokud je některé ustanovení těchto obchodních podmínek prohlášeno za neplatné na základě pravomocného rozhodnutí soudu, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti

§ 7

PROHLÁŠENÍ 925CRAFT

společnost 925CRAFT tímto prohlašuje, že veškeré obrázky a obsah prezentované na webových stránkách 925CRAFT jsou chráněny autorskými právy a patří společnosti 925CRAFT

§ 8

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO

Rozhodným právem, kterým se řídí služby poskytované společností 925CRAFT za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, je polské právo. Přijetím obsahu těchto Podmínek si strany tímto volí jako rozhodné právo polské právo

§ 9

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 925CRAFT používá pro statistické účely a za účelem poskytování co nejkvalitnějších služeb informace uložené serverem v koncovém zařízení Uživatele, které jsou následně načteny při každém připojení internetového prohlížeče (tzv. cookies). Uživatel může kdykoli určit podmínky, za kterých webové stránky 925CRAFT ukládají nebo přistupují k souborům cookie, a to prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče, včetně změny nastavení prohlížeče tak, aby tyto soubory nepřijímal nebo aby o jejich přenosu informoval. Upozorňujeme však, že nepřijetí souborů cookie může mít za následek potíže při používání webových stránek 925CRAFT. Používáním prohlížeče, jehož nastavení umožňuje ukládání souborů cookie v zařízení uživatele, uživatel souhlasí s ukládáním výše uvedených souborů v tomto zařízení. Další informace v tomto ohledu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.
 2. společnost 925CRAFT si vyhrazuje právo na změnu těchto smluvních podmínek z oprávněného důvodu, kterým je
  • nutnost přizpůsobit Podmínky právním předpisům, které se přímo dotýkají těchto Podmínek a z nichž vyplývá nutnost upravit Podmínky tak, aby byly v souladu s právními předpisy;
  • nutnost přizpůsobit Podmínky doporučením, příkazům, rozhodnutím, ustanovením, výkladům, pokynům nebo rozhodnutím oprávněných orgánů veřejné moci;
  • rozšíření nebo změna funkčnosti webových stránek 925CRAFT, včetně zavedení nových elektronicky poskytovaných služeb nebo změny stávajících funkcí webových stránek 925CRAFT;
  • Změna technických podmínek pro poskytování elektronických služeb;
  • nutnost odstranit nejasnosti, chyby nebo omyly v psaní, které se mohly vyskytnout v obchodních podmínkách;
  • změny kontaktních údajů, jmen, identifikačních čísel, elektronických adres nebo odkazů uvedených v podmínkách používání;
  • Zabránění zneužití;
  • zlepšení služeb pro uživatele;
 3. Změněné Podmínky budou zpřístupněny na webových stránkách 925CRAFT. společnost 925CRAFT vás bude o změněných Podmínkách informovat zasláním oznámení o změněných Podmínkách na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci k odběru newsletteru.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 29.03.2022.
 5. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s fungováním webových stránek 925CRAFT mezi uživatelem a 925CRAFT a kterým nelze zabránit prostřednictvím reklamačního řízení, budou řešeny příslušným polským obecným soudem.
 6. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.